[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thạch Gia Trang, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Huyện Thâm Trạch; huyện Cao Ấp (4); thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (7); huyện Bình Sơn, huyện Thành (2); khu Trường An (2); huyện Tán Hoàng; huyện Vô Tích; tiểu khu Kiến Minh (2); khu Cao Tân; thành phố Tân Tập (2); đường cao tốc vành đai hai Bắc Kinh, khu Trường An

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431093.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share