[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Bảo Định, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Huyện Phụ Bình (11); xã Thạch Đá, thị trấn Lai Thủy; thị trấn Mã Đầu, Trác Châu; khu Song Tháp, Trác Châu; thị trấn Tùng Lâm Điếm, Trác Châu; Trác Châu Nghĩa và thôn Trang; thành phố Hoành Điếm; huyện Lai Thủy (3)

 


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431097.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share