[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Nhóm học Pháp bốn người tại thành phố Thành Đô; thành phố Bành Châu (3); thành phố Thành Đô (13); Long Tuyền, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; khu Long Tuyền Dịch.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431102.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share