[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thạch Gia Trang, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (11); khu Tân Hoa (5); khu Lộc Tuyền; khu Trường An; Đàm Cố, đường Bắc Đại; huyện Thâm Trạch; Vườn bách thảo khu Tân Hoa; khu vực khai thác mỏ Tỉnh Hình; Bình Sơn; tiểu khu Kiến Minh (2)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431079.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share