[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Bắc Kinh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thông Châu, Bắc Kinh; thành phố Bắc Kinh (5); cục Văn Vật; thành cổ Thạch Cảnh Sơn; Hoài Nhu (3); khu Tây Thành; khu Diên Khánh (2); Cán bộ hưu trí, điều động trong Cục An ninh Quân ủy cùng người nhà tại Bắc Kinh; Phong Đài; khu Phong Đài; khu Thuận Nghĩa; khu Triều Dương; Mật Vân; khu Triều Dương (3); khu Đông Thành; đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang sống tại Bắc Kinh; khu Hải Điến.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–430947.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share