[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thiên Tân, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại khu dầu mỏ Bột Hải; khu Hồng Kiều (2); thành phố Thiên Tân (8); những đệ tử Đại Pháp lưu lạc ngoài Thiên Tân; khu Tân Hải Tân (2); Hà Bắc Đồn (2); khu Hà Đông; Bắc Thần; khu Bảo Trì; khu Vũ Thanh (2); Đông Lệ Hồ, khu Đông Lệ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/天津大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–430955.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share