[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thượng Hải, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại Thượng Hải (7); khu Gia Định (3); khu Mẫn Hành (2); khu Từ Hối (3); khu Phụng Hiền; Kim Kiều, Phổ Đông; khu mới Phổ Đông (3); khu Tĩnh An


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/上海大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–430991.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share