[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Trường Xuân, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (14); khu Nam Quan; khu Nhị Đạo (2); khu Triều Dương (2); khu Tịnh Nguyệt; địa khu Trường Xuân; khu kinh tế thành phố Trường Xuân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–430986.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share