[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thiên Tân, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Khu mới Tân Binh (2); thành phố Thiên Tân (9); thị trấn Ngũ Kỳ; thị trấn Hà Bắc Đồn; Vũ Thanh; khu Hồng Kiều; Bắc Thần (4); tiểu khu Bắc Thần; Đông Bồ Oa, thuộc tiểu khu Vũ Thanh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/天津大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431004.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share