[MINH HUỆ 19-09-2021]

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục; Văn An, Lang Phường, Hà Bắc (02); Trường Xuân, Cát Lâm (03); Tảo Trang, Sơn Đông; Tam Hà, Lang Phường, Hà Bắc; Nội Mông Cổ; Hoàng Cô, Thẩm Dương, Liêu Ninh (02); Huyện Cao Ấp, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Bình Cốc, Bắc Kinh; Nam Sung, Tứ Xuyên; Thiên Tân; Phủ Thuận, Liêu Ninh; Huyện Hoa Xuyên, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Huyện La Bắc, Hạc Cương, Hắc Long Giang; Lịch Hạ, Tế Nam, Sơn Đông

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/大法小弟子恭祝师尊中秋好-20条–430957.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share