[MINH HUỆ 19-09-2021]

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại; Tiểu đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục; Bắc Kinh; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Huỳnh Dương, Trịnh Châu, Hà Nam; Trường Xuân, Cát Lâm (02); Tam Môn Hạp, Hà Nam; Long Đàm, Cát Lâm; Nam Sung, Tứ Xuyên; Lai Dương, Yên Đài, Sơn Đông; Huyện Hùng, Bảo Định, Hà Bắc; Lai Vu, Sơn Đông; Trịnh Châu, Hà Nam; Phú Cẩm, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Huyện Tào, Hà Trạch, Sơn Đông; Thanh Đảo, Sơn Đông; Lang Phường, Hà Bắc; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/大法小弟子恭祝师尊中秋好-19条–431006.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share