[MINH HUỆ 13-05-2021] (Phóng viên Minh Huệ Net tổng hợp bài viết)

Đại Pháp hồng truyền, phúc trạch chúng sinh. Những người dân ôm giữ Thiện niệm, ủng hộ Đại Pháp, đích thân thể nghiệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã mang lại cho họ phúc báo và sự bảo hộ. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, họ kính gửi những tấm thiệp tinh mỹ với những lời chúc chân thành phát tự nội tâm đến Sư phụ Lý Hồng Chí, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới! Kính chúc Lý Hồng Chí Đại sư sinh nhật vui vẻ!

Một công chức nghỉ hưu ở Châu tự trị Lương Sơn Di tộc, tỉnh Tứ Xuyên bày tỏ: “Mặc dù tôi không luyện Pháp Luân Công, nhưng vẫn nhận được ân giúp đỡ và bảo hộ sâu sắc của Lý Đại sư, mấy lần gặp nguy hiểm đều tránh và vượt qua được, thân thể đau bệnh cũng giảm nhẹ rất nhiều, có thể tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Đây đều là nhờ phúc của Lý Đại sư ban cho.”

Người nhà của một đệ tử Đại Pháp ở Phong Nhuận, Đường Sơn, Hà Bắc viết rằng: “Chúng tôi là người nhà của đệ tử Đại Pháp. Mặc dù chúng tôi không luyện Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi đều tin tưởng Pháp Luân Công là công pháp chính nhất và tốt nhất. Đặc biệt là mẹ tôi năm nay hơn 80 tuổi, bà mắc bệnh nan y. Bác sỹ bảo chỉ có thể sống lâu nhất là hai năm nữa. Người nhà để bà nghe giảng Pháp của Lý Đại sư, và nhắc bà thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bây giờ bệnh của bà đã hơn ba năm rồi, nhưng trạng thái tinh thần của bà rất tốt, còn có thể làm một số việc nhà đơn giản. Cả nhà chúng tôi cũng nhận được lợi ích, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, ngày càng thuận lợi. Chúng tôi vô vàn cảm tạ ân từ bi cứu độ của Lý Đại Sư.”

Sau đây là những thiệp chúc của những người dân minh chân tướng niệm chín chữ chân ngôn đắc phúc báo gửi đến từ khắp mọi miền đất nước Trung Quốc:

Phúc Kiến: Bình Đàm.

Hắc Long Giang: Tuy Hóa; khu Ô Thúy, Y Xuân; Giai Mộc Tư (2); Phú Dụ.

Ninh Hạ: Ngân Xuyên.

Hồ Bắc: Hồng Hồ; Kinh Môn.

Đại Lục; Ninh Hạ.

Hồ Nam: Sâm Châu.

Hà Bắc: Tây Giao, Hành Thủy; Phong Nhuận, Đường Sơn (2); mỏ dầu Hoa Bắc; Bảo Định; Long Hóa, Thừa Đức.

Tứ Xuyên: Châu tự trị Lương Sơn Di tộc; Khai Giang.

Sơn Đông: Lai Tây; Nhật Chiếu.

Bắc Kinh: Thạch Cảnh Sơn.

Tiêu Tác: Vũ Trắc.

Sơn Tây: Tấn Thành.

Thạch Gia Trang: thôn Tân Phạm.

Quảng Tây: Cao Châu; Châu Hải.

Cát Lâm: Diên Biên châu; công chức hệ thống đường sắt ở Trường Xuân.

Liêu Ninh: Thuận Thành, Phủ Thuận.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/诵念九字真言得福报-民众同贺法轮大法日-425365.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share