[MINH HUỆ 19-09-2021]

“Nguyệt mãn nhân đoàn viên
Duy nguyện Sư tôn tiếu
Đệ tử cảm Sư ân
Tinh tiến tùy Sư hoàn”

Tạm dịch

“Trăng tròn người đoàn viên
Chỉ mong Sư tôn cười
Đệ tử tạ Sư ân
Tinh tấn cùng Ngài về”

Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đã 29 năm, dưới sự bảo hộ và cứu độ từ bi của Sư phụ Đại Pháp, những tiểu đệ tử năm đó dung luyện trong Đại Pháp, nay đã trở thành các đệ tử trẻ tuổi. Nhân dịp Tết Trung thu, các đệ tử trẻ tuổi đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ, cung chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử trẻ tuổi ở Hình Đài, thuộc tỉnh Hà Bắc đã viết trong thiệp chúc mừng: “Đệ tử từ nhỏ đã được Sư phụ bảo hộ mà trưởng thành, con xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ! Đệ tử sắp khai giảng năm học, sắp phải đi tới một thành phố khác, nhưng tâm đệ tử rất thản đãng, vì có Sư phụ, có Pháp ở bên cạnh. Trong học kỳ mới, đệ tử sẽ chăm chỉ học Pháp, phát chính niệm, tranh thủ thời gian bắt kịp các đồng tu giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh một phương. Đệ tử nhất định sẽ lấy khổ làm vui, tu bỏ tâm an dật, đề cao tâm tính, cùng Sư phụ trở về nhà.”

Một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi là nghiên cứu sinh ở tỉnh Hồ Nam viết: “Hết thảy đều nhờ có Sư phụ đã bảo hộ, khiến con từ một ‘học sinh hay đánh lộn’ trở thành một nghiên cứu sinh tại một Học viện nghệ thuật trọng điểm trong nước với thành tích đầu vào đứng đầu toàn trường, con xin cảm tạ Sư tôn đã giúp con cải tà quy chính. Nhân dịp Tết Trung thu, đệ tử vô cùng cảm khái và nhớ Sư phụ, một lần nữa cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!”

Một đệ tử trẻ tuổi ở Bắc Kinh biểu đạt: “Con xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư tôn! Xin cảm tạ Sư tôn vẫn luôn bảo hộ và gia trì! Đời này có thể cùng Sư tôn đồng tại nơi nhân gian, có duyên đắc Pháp, quả là không uổng phí. Trên con đường tu luyện, đệ tử nhất định sẽ không ngừng hướng nội tìm ở bản thân, chỉ nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc, không bị các chủng cám dỗ ở thế gian ngăn cản bước đi tinh tấn, viên mãn cùng Sư tôn trở về nhà.”

Lời chúc đến từ đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở các khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục:

Huyện Hoa Nam thuộc Hắc Long Giang (2); Thường Châu thuộc Giang Tô (3); Chiêu Viễn thuộc Sơn Đông; huyện Tân Tân thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên; quận Xương Bình, thuộc Bắc Kinh (2); Đại học Sư phạm Nam Kinh; Giai Mộc Tư thuộc Hắc Long Giang; trường cao đẳng Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc; Duy Phường thuộc Sơn Đông; trường cao đẳng Quảng Châu; huyện Ngọc Điền thuộc Đường Sơn; Nam Sung thuộc Tứ Xuyên; Tây An thuộc Thiểm Tây; đại học khoa học kỹ thuật Hồ Nam; trường cao đẳng Quảng Đông; Phủ Thuận thuộc Liêu Ninh; Uy Hải thuộc Sơn Đông; đệ tử ở Đại Lục; Bạch Thành thuộc Cát Lâm; đệ tử ở Hồ Nam (2); Sâm Châu thuộc Hồ Nam; Trường Xuân thuộc Cát Lâm; Hà Bắc; Hải Luân thuộc Hắc Long Giang; Hình Đài thuộc tỉnh Hà Bắc; Thành Đô; Công Chủ Lĩnh thuộc Cát Lâm; Mẫu Đan Giang thuộc Hắc Long Giang; trường cao đẳng Lan Châu; Hà Gian thuộc Hà Bắc; Quảng Châu thuộc Quảng Đông; Cống Châu thuộc Giang Tây; tân khu Tân Hải thuộc Thiên Tân; Tề Tề Cáp Nhĩ; Thạch Gia Trang thuộc Hà Bắc; Học viện Khoa học Trung Quốc; huyện Nhũ Sơn thuộc Sơn Đông; Mi Sơn thuộc Tứ Xuyên; Thanh Đảo thuộc Sơn Đông; Hợp Phì thuộc An Huy; Bảo Định thuộc Hà Bắc; Trác Châu thuộc Hà Bắc; Bắc Kinh; Đường Sơn thuộc Hà Bắc; huyện Bạc Đầu thuộc Hà Bắc; Thâm Quyến; Bạch Sơn thuộc Cát Lâm; Phủ Thuận thuộc Liêu Ninh; đại học nông lâm Tây Bắc thuộc Thiểm Tây; Đại học Sư phạm Bắc Kinh; đại học khoa học kỹ thuật Trung Quốc; một trường cao đẳng ở Giang Tô; trường cao đẳng Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/中国大陆青年大法弟子精進报师恩-431285.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share