[MINH HUỆ 19-09-2021]

Con là một Đệ tử Đại Pháp lâu năm ở Sơn Đông, nhân dịp Trung Thu, để cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn, con xin kính dâng một khúc nhạc, kính chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ!

Trên biển mọc lên một vầng trăng

Sóng triều nhớ mong vỗ trong lòng

Cảm ân khắc ghi từng giây phút

Hóa thành từng đóa sen trắng trong

Trên biển trăng tròn giữa bầu không

Nước mắt nhớ mong vượt trùng dương

Nỗi nhớ ngày đêm về nơi ấy

Thành những khúc ca đến dẫn đường

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Trung Thu vui vẻ!

Đây là lời chúc nguyện thành kính nhất của triệu triệu Đệ tử Đại Pháp.

Sáng Thế Chủ vô lượng từ bi

Cứu đại khung tái tạo càn khôn

Cứu độ chúng sinh ân như núi

Con mong chờ ngày đoàn tụ cùng Sư tôn

Đất trời chung vui, cảnh tượng tráng lệ cùng Sư tôn trùng phùng, đoàn viên và hội tụ

Cung chúc Sư tôn Trung Thu vui vẻ! Cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp lâu năm ở Sơn Đông bái tạ Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/歌曲-期盼与师尊团聚的那一天-431274.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share