[MINH HUỆ 13-05-2021] (Phóng viên Minh Huệ Net tổng hợp bài viết)

Ngày 13 tháng 5 là một ngày đáng vui mừng, các đệ tử Đại Pháp và các thành viên trong gia đình lớn nhỏ khác nhau, cũng như các gia tộc lớn mấy thế hệ, tất cả đều lần lượt gửi thiệp chúc mừng cảm tạ ân đến Sư phụ Đại Pháp, cảm tạ ân Sư phụ đã mang lại sự mỹ hảo và hạnh phúc cho các gia tộc và bản thân đệ tử Đại Pháp, chúc mừng 29 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới! Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Chiêu Viễn, Sơn Đông, hai vợ chồng lão niên hơn 80 tuổi cùng gia đình kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Vị cao niên viết trong thiệp rằng: cả gia đình chúng con đều minh bạch chân tướng, biết rằng Sư phụ đến thế gian để truyền Pháp cứu người, chúng con đều tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, cũng đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng. Những năm qua, mặc dù trong quá trình tu luyện Đại Pháp bị tà đảng bức hại, bị bắt, vì tù phi pháp, thân tâm chịu đựng thương tổn rất lớn, nhưng chúng con không bao giờ có hoài nghi đối với Sư phụ và Đại Pháp, vẫn kiên định tin tưởng Sư phụ, luôn kiên định theo Sư phụ bước đi trên con đường tu luyện. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, cả gia đình chúng con đều được thân tâm khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, và cuộc sống ngày một tốt hơn.

Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, một gia tộc gồm các anh chị em đệ tử Đại Pháp và người già minh chân tướng, kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Trong thiệp viết rằng: trong gia tộc, trên có người lớn tuổi nhất là lão ông hơn 80 tuổi, dưới nhỏ nhất là cháu đang đi học, bất kể là nam nữ thiếu niên, bất kể là đang ở nơi đâu, đang làm việc ở đâu, tất cả đều được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ, được Sư phụ bảo hộ.

Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một gia đình đệ tử Đại Pháp ba thế hệ bày tỏ trong thiệp chúc rằng: “Sự từ bi hồng đại của Sư phụ và Pháp lực to lớn của Đại Pháp toàn năng đã thành tựu chúng con. Đệ tử kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, luôn giữ chắc Thiện niệm trong chốn hồng trần cuồn cuộn này, khắc ghi sứ mệnh, làm tốt ba việc, vĩnh viễn vĩnh viễn theo sát Sư phụ!”

Sau đây là những thiệp chúc từ các gia đình lớn nhỏ, và các gia tộc ở khắp đất nước Trung Quốc kính gửi đến Sư phụ:

Quảng Đông: Ân Bình.

Cát Lâm: Công Chủ Lĩnh; Trường Xuân; một gia tộc ở Cát Lâm.

Đại Khánh: Đồng Nam.

Tứ Xuyên: Đông Môn, Thành Đô; Thương Khê, Quảng Nguyên.

Sơn Đông: Chiêu Viễn (3); Chi Phù, Yên Đài; Lai Dương; Chiêu Viễn, Yên Đài; Bình Độ, Thanh Đảo.

Hà Bắc: huyện Lễ, Bảo Định; Tần Hoàng Đảo.

Hắc Long Giang: Kim Lâm, Y Xuân (2); một gia đình ba thế hệ ở trấn nhỏ Hắc Long Giang.

Liêu Ninh: Trường Hải, Đại Liên; Thẩm Dương.

Tỉnh An Huy: thành phố Hoài Nam.

Cam Túc: Thành Quan, Lan Châu.

Mỏ dầu Trung Nguyên; Giang Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/家族几代人同颂大法好-425366.html

Đăng ngày 18-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share