[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Duy Phường (12); Chư Thành (3); Thọ Quang; Hạp Sơn; Phường Tử; khu Cao Tân.

Nhóm học Pháp ở: Duy Phường; Chư Thành (2); đường Văn Gia, Thọ Quang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/潍坊大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425470.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share