[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Hồ Nam, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Hồ Nam (4); Tân Hóa, Lâu Để; Động Khẩu, Thiệu Dương; Hành Dương; Kỳ Đông, Hành Dương; huyện Lễ, Thường Đức; Tương Đàm; Lãnh Thủy Giang, Lâu Để; Sâm Châu (2); huyện Vĩnh Hưng, Sâm Châu; An Nhân, Sâm Châu; thành Cổ Thương, Hồng Giang, Hoài Hóa; Nhạc Dương (2); Lâu Để; Thường Đức.

Nhóm học Pháp ở: Hành Dương; Tương Đàm; Lâu Để.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/湖南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425469.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share