Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 15-08-2021] Ai là đệ tử Đại Pháp? Ai không phải là đệ tử Đại Pháp? Trong Pháp đã giảng rất rõ ràng, không phải nói rằng hễ cứ đọc sách hay nghe qua giảng Pháp thì đều là đệ tử Đại Pháp. Cánh cửa Đại Pháp rộng mở cho tất cả mọi người và ai cũng có thể đến để học, có thể hiểu được các bài giảng hay không lại phải xem tạo hóa của mỗi cá nhân. Những việc bất hảo xuất hiện trong quá trình học Pháp chính là những thứ cần trừ bỏ. Một người có phải là đệ tử Đại Pháp hay không, phụ thuộc vào việc những gì bạn nói và làm có đúng với Pháp hay không, và xem những gì bạn đang làm có phải là điều mà các đệ tử Đại Pháp nên làm hay không, liệu điều đó có thể giúp chúng sinh minh bạch chân tướng được đắc cứu hay không, đặc biệt là trong những lúc đối diện với mâu thuẫn và khó khăn trước mặt.

Một số người kịch liệt phản đối hoặc tán thành, phi lý trí và cường điệu cảm xúc cũng như quan niệm cá nhân khi nhìn thấy điều gì đó, kỳ thực đều là nhân tâm, là chấp trước mạnh mẽ. Và tâm chấp trước mạnh mẽ như vậy, chẳng phải chính là điều mà người tu luyện muốn tu bỏ hay sao? Gặp chuyện liền không thể tu bản thân, còn hùa theo người ta, bản thân đang bị làm sao vậy? Có phải là người tu luyện chăng?

Bất kể quá trình tu luyện thời gian ngắn hay dài, đều là một quá trình tôi luyện đệ tử Đại Pháp, là một quá trình đệ tử chân tu hướng đến viên mãn. Ai có thể được viên mãn? Điều đó cần xem các bạn có thực sự tu luyện trong Pháp hay không. Tu luyện chính là sóng lớn cuốn cát đi, cuối cùng còn lại mới là vàng chân chính. Những người chân tu đều đang cố gắng chăm chỉ học Pháp, trong tu luyện cố gắng hướng nội tìm và không ngừng loại bỏ các chấp trước của mình.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/15/429629.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/8/16/194652.html

Đăng ngày 12-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share