Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-04-2021] Sư phụ đã nhiều lần khải thị trong Pháp về nguy hại của điện thoại di động và các sản phẩm điện tử khác đối với tu luyện. Nhiều đồng tu vì không chú ý đến an toàn khi sử dụng điện thoại di động tạo thành tổn hại quá rõ ràng.

Tuy nhiên, một số đồng tu vẫn còn mang tâm cầu may về an toàn khi sử dụng điện thoại di động: hoặc đã trở nên lệ thuộc; hoặc khó mà từ bỏ; hoặc nghiện chơi điện thoại di động như dùng ma túy, rất khó tự dứt… và họ viện đến đủ các loại lý do khác nhau. Tại sao các đệ tử Đại Pháp đã tu luyện đến nay vẫn còn quá yêu thích các sản phẩm điện tử của xã hội hiện đại biến dị đến như vậy?

Dưới đây là một số đoạn trích giảng Pháp của Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân” cùng thảo luận với các đồng tu:

“Phật gia không giảng uống rượu, chư vị thấy ông Phật nào mang theo bình rượu không? Không.”

“Tôi từng lấy ví dụ này: chư vị thấy có ông Phật, ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không? Đâu có chuyện ấy?”

công năng là tiềm năng của thân thể người, tuỳ theo sự phát triển của xã hội chúng ta, tư duy của đại não con người càng ngày càng trở nên phức tạp, càng ngày càng coi trọng ‘hiện thực’, càng ngày càng trở nên ỷ lại vào công cụ hiện đại hoá; như vậy, bản năng con người càng ngày càng thoái hóa.”

Thử nghĩ xem: Phật đã tu thành vốn đã không mang theo bình rượu, cũng không ngậm điếu thuốc, vậy thì họ có cầm điện thoại hàng ngày không? Cứ để Phật pháp thần thông ở đó không dùng mà cứ nóng lòng ỷ lại cái gọi là công cụ hiện đại, đối với người tu luyện Đại Pháp mà nói, đó không chỉ là một chấp trước mạnh mẽ, mà còn có thể gây nguy hại cho các đồng tu cũng như những người ở xung quanh họ.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/29/放下对手机的执著-423924.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2021/5/29/193398.html

Đăng ngày 11-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share