Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-07-2021] Trong quá trình tu luyện, rất nhiều khi Sư phụ điểm hóa cho tôi thông qua giấc mơ. Lúc trạng thái tu luyện tốt, tôi sẽ bay lên trong mơ. Sau khi bay lên, sẽ có rất nhiều chuyện thần kỳ xảy ra. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về bức tường mình đã nhìn thấy trong mơ.

Sau khi tôi vút lên cao trong giấc mơ đó, thân thể cứ thế bay về trước, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy vật thể ở trước mắt; và tôi cũng gặp phải tình huống có bức tường và vật thể cản trở mình. Mỗi lần như vậy, tôi phát hiện mình không máy động bất cứ niệm đầu nào, cũng không quan tâm đến chúng. Khi tiếp tục bay về phía trước, tôi có thể xuyên qua bức tường hết sức dễ dàng, tựa như không có bất cứ vật thể nào gây ra chướng ngại cho tôi. Nhưng một khi tôi hữu ý máy động niệm đầu, ví dụ như tôi lo lắng liệu mình có va vào nó hay không? Và thật thần kỳ, tôi thực sự đã va vào nó, rồi rớt xuống!

Giấc mơ này giúp tôi liên tưởng đến quá trình tu luyện của chúng ta. Bức tường này rất giống với những quan nạn chúng ta cần phải vượt qua trong quá trình tu luyện. Giả sử lúc chúng ta không máy động bất kỳ niệm đầu nào, xem bản thân mình như người tu luyện, chiểu theo Pháp của Sư phụ kiên định tiến về phía trước, thì chúng ta thực sự có thể vượt qua ma nạn kia rất dễ dàng. Nhưng một khi chúng ta sản sinh lối nghĩ của người thường, đánh mất chính niệm, bắt đầu dùng quan niệm con người để suy diễn và liên tưởng; ví như lo thế này, sợ thế kia; thì quan nạn có thể thực sự biến thành cái ngưỡng hết sức thực tại không vượt qua nổi! Sư phụ giảng:

”Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông.” (Vô trở, Hồng Ngâm 2)

Tạm dịch:

Vạn sự không chấp trước
Đường dưới chân tự thông

Phân tích từ trên Pháp lý, khi chúng ta không máy động bất cứ niệm đầu nào, thực sự thuần tịnh, tín Sư tín Pháp, thì chúng ta đã đạt tới yêu cầu của tầng đó, tầng thứ của chúng ta đạt tới chỗ kia và đã tiến nhập vào trong thế giới vi quan hơn. Vả lại, không gian này và hết thảy những thứ mắt thịt chúng ta nhìn thấy chỉ có thể ngăn trở sự vật trong không gian này của chúng ta, chứ nó không thể ngăn trở những thứ ở không gian cao tầng hơn, và căn bản nó cũng làm không được điều đó; bởi lẽ cự ly cách biệt giữa hai bên là 10 vạn 8 nghìn dặm! Từ đây mà nhìn, chỉ có tu tốt bản thân và đề cao tầng thứ thì mới xung phá được quan khó, hóa giải ma nạn!

Con người tu thành Thần thực ra chính là tôi luyện bản thân trong trùng trùng quan nạn, không ngừng vứt bỏ những quan niệm và chấp trước của con người! Do đó, khi ma nạn tới chính là cơ hội thành tựu chúng ta thành Thần. Trong quá trình này, chúng ta tín Sư tín Pháp vô điều kiện, không máy động nhân niệm, thì chúng ta chính là đang đề cao lên, và có thể vượt qua quan này dễ dàng. Nếu như chúng ta ôm giữ quan niệm suy nghĩ thế này thế kia của người thường, thì cái quan này có thể ngăn trở chúng ta, chúng ta không đề cao lên được và không nhảy thoát khỏi tầng thứ con người. Chờ đến khi chúng ta triệt để tống khứ những quan niệm của con người, thì đó chính là trạng thái của Thần; tiêu diêu tự tại, không gì ngăn trở nổi giữa trời đất vũ trụ.

Lúc nào cũng xem mình là người tu luyện, tu tốt bản thân, phần còn lại phó thác cho Sư phụ, thì không có quan nào chúng ta không qua được.

Đây là một chút thiển ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/夢裏的一堵牆-428809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/14/194617.html

Đăng ngày 09-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share