[MINH HUỆ 25-6-2019] Có một người tên là Trần Hồng Minh (陳鴻明, Chen Hongming), đến từ Đài Loan. Người này không tuân theo quy định chặt chẽ là không được chụp ảnh ở Chùa Long Tuyền, tự mình chụp ảnh, hơn nữa còn phát tán những ảnh đó trên trang web mà không được phép. Người này còn xuyên tạc Pháp một cách rất không nghiêm túc, khiến mọi người hiểu sai. Loại hành vi này không phù hợp yêu cầu cơ bản về học viên Đại Pháp.

Từ nay trở đi, bất kỳ học viên nào cũng không nên tiếp xúc với Trần Hồng Minh. Người đó không phải học viên. Nay thông tri như vậy.

Pháp Luân Đại Pháp Học Hội
25 tháng Sáu, 2019


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/25/389205.html

Đăng ngày 26-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share