[MINH HUỆ 18-1-2021] Ngày nay dân chúng đã có hiểu biết nhất định về Pháp Luân Đại Pháp rồi, đó là kết quả của hơn 21 năm đệ tử Đại Pháp dù chịu đại nạn nhưng vẫn từ bi giảng chân tướng. Pháp Luân Đại Pháp là không thể nào bị lợi dụng để kiếm tiền.

Tuy nhiên một số người kinh doanh bất hợp pháp, đã dùng trộm đồ hình Pháp Luân, làm ra những thứ như áo may-ô, áo phông cộc tay, để bán hàng qua Internet, hoàn toàn không quan tâm vấn đề thương hiệu hay bản quyền gì, mặc kệ vấn đề tác giả có đồng ý hay không, đây là hành vi phạm pháp!


Hình: Áo giả mạo, không phải của Pháp Luân Đại Pháp

Mọi người hãy lưu ý, những người mặc trang phục kiểu này, đều không đại biểu cho Pháp Luân Công. Nếu họ mà có các hành vi nào đó như gây bạo động ở nơi công cộng, thì đều không liên quan gì đến Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả học viên chúng ta đều không chế tạo hay mua hoặc bán những thứ đồ phạm pháp thế này.

Học hội Pháp Luân Đại Pháp
17 tháng Giêng năm 2021


Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/18/418729.html.
Dịch ngày 18-1-2021; bản dịch có thể được chỉnh sửa cho sát hơn với bản gốc.

Share