[MINH HUỆ 19-03-2021] Học viên tại các quốc gia, không được làm bất kỳ chương trình biểu diễn nào mô phỏng theo Shen Yun. Làm những việc như vậy không thể cứu người, chỉ là giúp tiêu khiển, không có ý nghĩa. Hơn nữa làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến lực độ cứu người của Shen Yun. Những ai đang làm như vậy phải lập tức dừng lại.

Học hội Pháp Luân Đại Pháp
18 Tháng Ba năm 2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/不要做任何模仿神韵的表演-422296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/19/191485.html

Đăng ngày 20-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share