[MINH HUỆ 20-03-2021] Học hội Pháp Luân Đại Pháp hiện đang nhận bài cho Hội giao lưu tâm đắc thể hội trực tuyến (Pháp hội) năm 2021 dành cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Chúng tôi rất mong các học viên tích cực tham gia.

Vì sự lây lan của virus Trung Cộng (được đặt theo tên Đảng Cộng sản Trung Quốc), trong năm 2020 đã không có Pháp hội quốc tế quy mô lớn nào diễn ra. Nhiều học viên bên ngoài Trung Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thể ngộ quý giá trong việc làm thế nào để bảo trì tu luyện tinh tấn và tận dụng thời gian cứu người trong những hoàn cảnh đặc biệt. Do việc đi lại và tụ tập bị hạn chế ở nhiều quốc gia, một số học viên đã đề xuất có một Pháp hội trực tuyến. Họ tin rằng một Pháp hội như vậy sẽ tạo cơ hội cho các học viên bên ngoài Trung Quốc giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Trong năm qua, nhân loại đã trải qua những biến đổi sâu sắc, và tà ác đã đến hồi tận diệt. Vào thời khắc quan trọng này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải hoàn thành tốt trách nhiệm trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng tôi hy vọng các học viên bên ngoài Trung Quốc sẽ đặt tâm viết bài chia sẻ về quá trình tu luyện trong Đại Pháp và cách họ thực hiện ba việc.

Chủ đề của bài viết bao gồm, nhưng không hạn chế, như cách tận dụng cơ hội giảng chân tướng và cứu người trong những hoàn cảnh khác nhau; cách thay đổi quan niệm người thường và đối đãi với khó khăn như một học viên; cách buông bỏ chấp trước vào tự ngã và quan tâm đến người khác hơn khi làm việc với các học viên khác; cách chiểu theo Pháp, luôn lý trí và sáng suốt trong sự hỗn loạn của thế gian; và cách vượt qua tâm an dật, bảo trì tinh tấn như thuở đầu tu luyện.

Thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ này chỉ dành cho các học viên bên ngoài Trung Quốc.

Học viên làm trong các hạng mục Đại Pháp xin vui lòng không nêu chi tiết về hoạt động của các hạng mục trong các bài viết của quý vị.

Xin vui lòng gửi bài viết tới paper2021@acosm.com, trong đó ghi rõ tên, nghề nghiệp, thành phố, quốc gia, số điện thoại và địa chỉ email của tác giả. Nếu bài gửi không bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, vui lòng cung cấp bản dịch tiếng Trung. Vui lòng chỉ gửi một lần và không gửi lại sau khi thực hiện các chỉnh sửa nhỏ. Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho quá trình duyệt bài.

Việc gửi bài bắt đầu vào ngày 19 tháng 3 và kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Các bài được chọn sẽ được đăng trên Minh Huệ vào tháng Sáu.

Học hội Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 19 tháng 3 năm 2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/20/422339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/21/191507.html

Đăng ngày 24-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share