Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-04-2021] Các đệ tử Đại Pháp là vợ chồng ở kiếp này, đó là duyên phận rất lớn, cùng tu một bộ Đại Pháp, cùng nhau làm tốt ba việc, từ đạo lý mà giảng là hảo sự, sẽ không có nhiều vấn đề can nhiễu từ phía gia đình.

Nhưng là người tu luyện, giữa vợ chồng với nhau không thể không có mâu thuẫn, bởi vì mỗi người đều cần phải trừ bỏ các tâm chấp trước của bản thân, nhất định sẽ có các chủng các dạng mâu thuẫn xuất hiện, cũng đều là dưới hình thức của người thường. Một khi không ở trong Pháp nhìn nhận vấn đề, thì sẽ bị hãm nhập trong mâu thuẫn của người thường. Sau khi giằng co thời gian dài sẽ dẫn tới đi theo hướng hình thức ly hôn của người thường. Việc này, trong quá trình nhiều năm tu luyện, tôi đã chứng kiến rất nhiều ví dụ như vậy.

Mâu thuẫn gia đình quả thực không thể giải quyết trong khi tu luyện sao?

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện thì ở đâu cũng làm người tốt, chư vị cần nghĩ cho người khác, ở nhà tại sao lại không suy nghĩ là chăm sóc quan tâm tới chồng của mình đây? Chúng ta không phải là muốn để lại mọi điều tốt nhất cho con người tương lai sao? Cả hai đều là người tu luyện, người này suy nghĩ tới người kia, người kia suy nghĩ cho người này, vậy thì làm sao có thể bàn đến vấn đề ly dị được? Cái đó là không có gì có thể phá.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004] – Giảng Pháp các nơi VI)

Trong gia đình, chúng ta cần phải làm được là một người tốt biết cân nhắc cho người khác. Là vợ chồng, đã quen thuộc tình trạng của nhau rồi, ưu nhược điểm đều thấy rất rõ ràng, chúng ta có lẽ lại càng phải làm được khoan dung đối phương, lý giải đối phương, nghĩ cho đối phương, đứng ở trong Pháp nhìn vấn đề, suy xét vấn đề, như vậy mâu thuẫn nào giữa vợ chồng mà không thể dễ dàng giải quyết?

Khi đắc Pháp tôi vẫn còn đang học đại học, suy nghĩ của tôi lúc đó là muốn lập gia đình với một người tu luyện. Sau này tôi cũng được như ý nguyện. Tuy nhiên, đối phương hoàn toàn không như tôi nghĩ. Suốt mười mấy năm chúng tôi phát sinh nhiều vướng mắc, cũng đã nghĩ đến việc ly hôn, từng thiếu chút nữa đã đi đến bước này.

Một lần tôi nghĩ: “Mình đang ôm giữ quan niệm cá nhân, như vậy là tu luyện ư? Điều tôi không buông bỏ được chính là quan niệm cá nhân, tôi cần phải chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để làm.” Khi quan niệm cá nhân của tôi chuyển biến, liền phát hiện khi nhìn lại vấn đề, đã có sự cải biến, đồng thời cũng phát hiện cách nghĩ trước đây của mình thật nực cười và ngu xuẩn, lúc đó bản thân còn coi đó là chân lý mà khăng khăng làm theo.

Ngày nay, ly hôn là hình thức biến dị của xã hội, cách xa khỏi lời dạy của Thần Phật. Chúng ta phải phù hợp tối đa với trạng thái của xã hội người thường, nhưng tuyệt đối không phải phù hợp với loại hình thức ly hôn biến dị này. Hơn nữa giữa các đồng tu là vợ chồng cũng phải tu, hơn nữa, chiểu theo Pháp của Sư phụ giảng thì ngay cả người điều phối cũng là người tu luyện, cũng sẽ gặp phải mâu thuẫn như nhau, không thể nào vừa gặp phải mâu thuẫn liền tránh đi. Không thể đứng ở trong Pháp để nhìn vấn đề, hướng nội tìm, thì sẽ bị hãm vào trong mâu thuẫn mà không tự thoát ra được, trong hoàn cảnh nào cũng đều như vậy, không đơn thuần là giữa đồng tu vợ chồng.

Khi tôi đi đến được nhận thức này, tôi cảm thấy hối tiếc cho những đồng tu đã đi đến giai đoạn ly hôn, họ đã không đi tốt con đường đồng tu phu thê cùng nhau tinh tấn mà Sư phụ đã an bài, làm lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Tôi biết một cặp vợ chồng đồng tu bị hãm nhập trong mâu thuẫn trường kỳ, động một chút liền đòi ly hôn. Chúng ta cần phải trân quý thời gian tu luyện Đại Pháp, chúng ta có thể xin Sư phụ giúp, đây cũng là thể hiện của tín Sư tín Pháp. Nếu chúng ta thực sự muốn cải biến tư tưởng của bản thân, Sư phụ nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta đi tốt con đường tu luyện.

Giữa vợ chồng với nhau tu luyện tốt, cũng là đang chứng thực Pháp, cũng có thể dẫn dắt thiện niệm cho chúng sinh, có thể khiến cho chúng sinh được đắc cứu.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi ở giai đoạn hiện tại, có gì chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Chú thích của Ban biên tập: Bài viết này đại diện cho nhận thức cá nhân của tác giả, xin cùng các đồng tu giao lưu, “tỷ học tỷ tu.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/21/423559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/7/193577.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share