Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2021] Trong khi tham gia các hạng mục Đại Pháp, tà ác không phải là nhân tố trọng yếu mà chúng ta phải đối mặt. Điều khó khăn nhất mà chúng ta phải đối mặt là sự thiếu phối hợp giữa các học viên và không thể phối hợp một cách hiệu quả. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về phương diện này với hy vọng rằng các bạn đồng tu sẽ ít đi đường vòng hơn trong tu luyện.

Một điều khiến tôi suy nghĩ mãi là các học viên chỉ tập trung vào việc nhìn người khác, thay vì hướng nội tìm thiếu sót của bản thân để có thể đề cao. Chúng ta không nhận ra rằng những điều được gọi là thiếu sót này ở những người mà ta nhìn thấy, lại chính là hảo sự để chúng ta lặng lẽ viên dung. Chúng ta không suy xét về căn nguyên của sự không thoải mái từ những thiếu sót này là bởi chúng ta không nguyện ý tận tâm nỗ lực. Chúng ta không muốn, không nguyện ý và không thật sự hành xử chiểu theo lời dạy của Sư phụ. Chúng ta nói đạo lý lớn lắm và công việc nặng nhọc thì để người khác làm. Nếu trì hoãn được thì trì hoãn. Nếu ỷ lại được thì ỷ lại.

Hầu hết mẫu thuẫn giữa các học viên là do chúng ta nói ra những lời không để tâm xem người khác có thể chịu được hay không. Chúng ta nói những gì mình muốn, tật đố nghiêm trọng và làm tổn hại đến các học viên khác. Chúng ta thậm chí còn coi thường học viên khác và cho rằng tâm tính của họ là thấp.

Việc nhấn mạnh bản thân là đúng chính là gián tiếp nói rằng các học viên khác là sai. Điều này có khác biệt gì so với việc làm chia rẽ chỉnh thể giữa các học viên?

Điều chúng ta cần làm trong quá trình tu luyện đó là kiên trì học Pháp. Học Pháp là tối trọng yếu. Về vấn đề phối hợp giữa các đồng tu với nhau, Sư phụ đã giảng quá rõ ràng rồi. Chỉ xem liệu chúng ta có thể hành xử dựa trên Pháp hay không? Nếu hành xử dựa trên Pháp, thì không có việc nào là thực hiện không tốt. Chỉ khi đi đến cuối cùng của con đường tu luyện, chúng ta sẽ minh bạch rằng việc gì cũng không còn trọng yếu nữa. Điều quan trọng nhất là phối hợp giữa các học viên. Chúng ta thật sự cần buông bỏ tự ngã và tất cả tư niệm để phối hợp với các đồng tu cho tốt. Chỉ khi loại bỏ tự ngã, chúng ta mới có thể bất động tâm trong khổ nạn và có thể kiên trì trong phối hợp chỉnh thể.

Một học viên bị giam giữ phi pháp tại Trung Quốc đã rơi lệ khi kể về các đồng tu học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cô ấy hối hận vì không tận dụng thời gian học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân” trước khi bị bắt giam.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/28/426212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/4/193520.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share