Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2021] Hiện tại đã xác nhận được 31 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt trong vụ bắt giữ theo nhóm xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2021 tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, sau khi xác nhận được thêm năm trường hợp bị bắt giữ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lực lượng cảnh sát ở 10 quận và thành phố cấp huyện thuộc quyền quản lý của Đường Sơn đã tham gia vào các vụ bắt giữ, bao gồm quận Lộ Nam, quận Lộ Bắc, quận Cổ Dã, quận Khai Bình, quận Phong Nhuận, quận Phong Nam, quận Tào Phi Điện, thành phố Tuân Hóa, thành phố Loan Châu và huyện Ngọc Điền.

Hầu hết các vụ bắt giữ diễn ra vào buổi sáng, với hàng chục vụ bắt giữ xảy ra khoảng 5 giờ sáng. Phần lớn các học viên bị lục soát nhà cửa và tịch thu tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Tám người vẫn đang bị giam giữ

Tám người trong số 31 học viên hiện vẫn bị giam giữ. Họ gồm: Ông Miêu Vĩnh Lợi và vợ ông bà Ngưu Thụy Anh, ông Lưu Thượng Trụ, bà Trương Nguy, bà Quách Diễm Cúc, bà Tôn Bách Phượng, bà Trương Vĩ Kỳ, và bà Trương Quế Phương. Dưới đây là chi tiết của các vụ bắt giữ.

Sáu học viên ở quận Cổ Dã gồm ông Miêu Vĩnh Lợi và vợ là bà Ngưu Thụy Anh, hai người chị là bà Ngưu Thụy Chi và bà Ngưu Thụy Cầm của bà Ngưu, cùng bà Ngô Thái Hà và bà Vương Quế Chi đã bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng. Nhà của họ đều bị lục soát.

Trong khi bốn học viên khác được thả ngay sau khi bị bắt, ông Miêu và vợ đều bị giam 15 ngày. Vào ngày 27 tháng 5, khi kết thúc thời gian giam giữ, ông Miêu bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Luân Châu, còn Trong khi bà Ngưu trả tự do vào ngày 27 tháng 5, nhưng vài ngày sau bà đã bị bắt lại và hiện bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn.

Gần đây đã xác nhận được vụ bắt giữ ông Lưu Thượng Trụ xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5. Hàng chục cảnh sát đã lục soát nhà ông Lưu và tịch thu máy in, máy tính và một số đồ dùng văn phòng của ông. Hiện ông đang bị giam tại trại tạm giam Mã Đầu Sơn.

Ông Trương Song Vĩnh, bà Trương Nguy, bà Quách Diễm Cúc và bà Tôn Bách Phượng, làm việc tại Cửa hàng Camera Trác Dự, đã bị bắt khoảng 1 giờ chiều. Bà Trương Vĩ Kỳ, người từng làm việc tại cửa hàng trước đó, cũng bị bắt cùng thời điểm. Cảnh sát đã lục soát cửa hàng cũng như nhà bà Trương Vĩ Kỳ.

Trong khi bà Trương được thả vào ngày 23 tháng 5, bà Trương Vĩ, bà Quách và bà Tôn bị đưa tới trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn vào ngày hôm sau và hiện vẫn đang bị giam ở đó. Bà Trương Vĩ Kỳ hiện đang bị giam tại một cơ sở giam giữ ở quận Phong Nam (chưa rõ tên và địa điểm).

Bà Trương Quế Phương, một cư dân Đường Sơn ngoài 60 tuổi, bị bắt giữ riêng rẽ, cũng đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn.

Thêm bốn vụ bắt giữ

Ngoài ông Lưu còn có bốn vụ trường hợp học viên bị bắt giữ mới được xác nhận gần đây.

Ông Tống Tả Cường và bà Lý Quế Anh đã bị bắt vào khoảng 9 giờ sáng. Các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của họ bị tịch thu. Họ đã được thả vào khoảng 8 giờ 30 phút tối.

Ông Lưu Song Vũ bị bắt vào lúc 10 giờ sáng. Nhà của ông bị hơn 10 cảnh sát lục soát, và các sách và tạp chí liên quan tới Pháp Luân Công của ông bị tịch thu. Ông bị thẩm vấn tại Đồn Công an Oa Lạc Cô và được thả vào lúc 5 giờ chiều.

Bà An Tiểu Bình bị giam chín ngày và đã được thả vào ngày 21 tháng 5.

Bài liên quan:

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: 26 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/5/426609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/9/193620.html

Đăng ngày 14-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share