Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH UHUỆ 19-05-2021] Bà Cao Bảo Vinh, 81 tuổi, đã bị liệt sau 1,5 năm ngồi tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cao ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu toàn bộ sách Pháp Luân Công của bà.

Tháng 10 năm 2019, cảnh sát đã chuyển vụ án của bà Cao sang Viện Kiểm sát Giao Khu. Sau đó Tòa án Giang Khu đã kết án bà 1,5 năm tù.

Không lâu sau khi bà Cao bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Tây, lính canh cưỡng chế bà uống thuốc huyết áp mỗi ngày cho tới khi bà được thả vào ngày 17 tháng 2 năm 2021.

Gần đây bà Cao đã bị liệt nửa thân dưới. Không rõ bà bắt đầu bị liệt từ khi ở trong tù hay sau khi được thả.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 80 tuổi bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/425894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/28/193381.html

Đăng ngày 02-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share