Sáng tác và trình bày: Tony Chen

[MINH HUỆ 26-05-2021] Truyền thuyết kể rằng, Hán Đế, một nhà hiền triết vĩ đại sống cách đây hơn 4.000 năm, rất nhân đức và chuyên cần tu luyện. Về sau, cổng trời mở ra, và một con rồng đã đưa ông trở về thiên thượng.

Bản nhạc này mô tả một khung cảnh nào đó trong tương lai, khi tiếng kèn hiệu của chư Thần vang lên trên bầu trời, cổng trời mở ra và các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được quy vị thành Thần và trở về nơi nguyên lai của họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/26/426026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193370.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share