Tác giả: Trịnh Khánh Cẩm

[MINH HUỆ 19-05-2021]

2021-5-6-2104130234985p0_01_fahui_1080px--ss.jpg

Kích thước: 65x75cm

Thuyết minh: Bối cảnh bức họa là Lion Rock, một ngọn núi đại biểu cho tinh thần Hồng Kông, được ví von với trạng thái dũng mãnh tinh tấn, không sợ khổ nạn của đệ tử Đại Pháp chân tu. Nhờ sự gia trì của Sư tôn, một vị đồng tu bản địa đã dùng tâm thái thuần chính và từ bi để khuyên tam thoái hơn 570.000 người. Nhân cơ hội này xin được cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/【庆祝513】绘画-感恩-424277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193213.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share