[MINH HUỆ 17-05-2021]

2021-5-6-2104131203516p0_01_fahui_1080px--ss.jpg

Phiên âm Hán Việt:

Cắng cổ thiên địa lão

Nhân tâm bất tái hảo

Đại kiếp chí nhãn tiền

Chúng sinh bất giác hiểu

Hồng Ma loạn thế gian

Cộng sản thị tà yêu

Khung đỉnh truyền hồng âm

Pháp quang thập phương chiếu

Sư tôn Chuyển Pháp Luân

Trùng tố Thần Phật Đạo

Từ bi quán thương vũ

Uy đức vô lượng cao

Thân đảm chúng sinh nghiệp

Vị đồ tâm huyết hao

Vô dĩ báo Sư ân

Vấn thanh Sư phụ hảo

Tạm dịch:

Viễn cổ trời đất xưa

Lòng người không tốt nữa

Đại kiếp đến sát rồi

Chúng sinh không hay biết

Ma Đỏ loạn thế gian

Cộng sản lũ ma tà

Thiên khung truyền hồng âm

Pháp quang mười phương rọi

Sư tôn Chuyển Pháp Luân

Tái tạo Phật Đạo Thần

Từ bi toàn vũ trụ

Vô lượng uy đức cao

Thân mang nghiệp chúng sinh

Vì đệ tử lao tâm

Sư ân làm sao báo

Chỉ chúc Sư phụ hảo

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/【庆祝513】书法-恭祝师尊华诞暨世界法轮大法日-424279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193208.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share