Tác phẩm của một học viên ở Trung Quốc

21ebb927f18e566f1595194148110123.jpg

[MINH HUỆ 26-05-2021] Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp thiền định đã mang lại lợi ích cho khoảng 100 triệu học viên trên toàn thế giới. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn cũng là những giá trị phổ quát. Bức họa này cho thấy thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn” được tôn vinh trong thế giới con người, trên thiên thượng và cả vũ trụ. Dòng chữ trên núi ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, còn biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/26/425885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193369.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share