[MINH HUỆ 24-04-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 32 thành phố hoặc quận huyện ở 12 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 90 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin.

6498a45ebcc8235cd16fc6838e8ffb74.jpg

1. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Thang Ngọc Linh bị kết án ba năm tù
2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Giang Tăng Triều bị kết án năm năm tù
3. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Tề Phân bị bỏ tù
4. [Thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc] Cô Khâu Ái Phương bị đã mất tích 5 năm
5. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt giữ
6. [Trùng Khánh] Bà Hứa Hiểu Cầm bị bắt giữ
7. [Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã Phượng Cúc bị bỏ
8. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trần Đông Mai bị bắt giữ
9. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ông Hứa Tiến Văn bị bắt giữ và vợ ông là bà Từ Quế Hương buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại
10. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Đỗ Bảo Cầm bị bắt
11. [Thượng Hải] Ông La Vĩ bị bắt giữ chính thức
13. [Thành phố Bình Đính Sơn, tỉn Hà Nam] Bà Vương Quảng Lệ bị bắt giữ
14. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Lương hưu của ông Thành Phong bị đình chỉ
15. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị đưa đến trại tẩy não
16. [Bắc Kinh] Học viên Trương Thần bị bắt và nhiều học viên bị sách nhiễu
17. [Thiên Tân] Năm học viên bị bắt giữ
18. [Trùng Khánh] Bà Trần An Bích bị bắt giữ
19. [Huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc] Bà Trương Thái Cầm bị sách nhiễu
20. [Huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc] Bà Triệu Trường Hoa bị sách nhiễu
21. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ
22. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Quế Anh bị bắt, bà Phùng Khánh Đông bị sách nhiễu
23. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Bà Hứa Ngọc Mai đối diện với phiên tòa
24. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị sách nhiễu
25. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Diệp và chồng bà là ông Hầu Hỷ Tài bị bắt giữ
26. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Tú Linh và các học viên khác bị giam trong trại tạm giam
27. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Huy bị sách nhiễu
28. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Nhiều học viên bị sách nhiễu
29. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Mười học viên bị bắt giữ
30. [Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Ba học viên bị bắt giữ
31. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhà bà Vương Kim Hoa bị lục soát
32. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Cao Quế Phượng bị bắt giữ
33. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị sách nhiễu
34. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Ngụy Tú Trân bị sách nhiễu
35. [Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Bách Lâm bị bắt
36. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Tĩnh bị bắt giữ chính thức
37. [Thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hoàng Khắc Hà bị giam giữ
38. [Thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô] Ông Trương Hiểu Minh bị sách nhiễu
39. [Thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Cảnh Lệ Quyên bị sách nhiễu
40. [Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Mẫn bị sách nhiễu

1. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Thang Ngọc Linh bị kết án ba năm tù

Tháng 12 năm 2020, Tòa án Quận Đình Hồ đã kết án bà Thang Ngọc Linh 2,5 năm tù giam. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Diêm Thành, nhưng tòa này lại tăng thêm 6 tháng vào án tù của bà, và bà Thang bị kết án ba năm tù.

2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Giang Tăng Triều bị kết án năm năm tù

Ông Giang Tăng Kiều ở quận Nhượng Hồ Lô đã bị kết án 5 năm tù vào đầu tháng 2 năm 2021. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Đại Khánh.

3. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Tề Phân bị bỏ tù

Bà Lưu Tề Phân, 72 tuổi, bị giam trong trại tạm giam Thành phố Duy Phường 1 năm 7 tháng trước khi bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tế Nam vào giữa tháng 3 năm 2021. Được biết bà đang kháng cáo.

4. [Thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc] Cô Khâu Ái Phương bị đã mất tích 5 năm

Cô Khâu Ái Phương, khoảng 40 tuổi, đã mất tích 5 năm. Chồng cô lúc đó đang làm một số việc vặt tại Viện 709 ở quận Vũ Xương. Cô Khâu và chồng ở tại khu tập thể của viện. Trước khi mất tích, cô có nói với các học viên Pháp Luân Công khác rằng có ai đó theo cô về khu tập thể. Không lâu sau đó, cô Khâu mất tích. Người nhà cô đã tìm kiếm cô nhưng vô ích.

5. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bắt giữ

Bà Mạnh Đạo Lạc (76 tuổi), bà Hứng Đức Ngọc (83 tuổi), bà Ngô và bà Lưu (81 tuổi), đã bị hai cảnh sát mặc thường phục báo cáo, và bị cảnh sát của Đồn Công an đường Khải Toàn bắt giữ vào giữa tháng 4 năm 2021. Nhà của bốn học viên đều bị lục soát.

6. [Trùng Khánh] Bà Hứa Hiểu Cầm bị bắt giữ

Bà Hứa Hiểu Cầm ở quận Vĩnh Xuyên đã bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu một chiếc máy tính của bà.

7. [Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã Phượng Cúc bị bỏ tù

Cuối tháng 3 năm 2021, bà Mã Phượng Cúc đã bị đưa tới Khu 2 của Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh ở Mã Tam Gia.

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, bà Mã và bà Lưu Ngọc Anh đã bị người của Đồn Công an Thị trấn Hà Nam bắt giữ. Ngày 6 tháng 9 năm 2020, Tòa án Quận Vọng Hoa đã xét xử họ. Bà Mã bị kết án 2,5 năm tù, bà Lưu bị kết án 2 năm tù, và hiện bà Lưu vẫn bị giam trong trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận.

8. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trần Đông Mai bị bắt giữ

Bà Trần Đông Mai ở nông trường Thang Nguyên đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đường sắt bắt giữ tại Ga xe lửa Thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 21 tháng 4 năm 2021.

9. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ông Hứa Tiến Văn bị bắt giữ và vợ ông là bà Từ Quế Hương buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại

Ngày 21 tháng 4 năm 2021, hơn 20 người của Công an Huyện Vĩnh Xương, Đồn Công an Thị trấn Chu Vương Bảo, và Sở Tư pháp đã nhân lúc ông Hứa Tiến Văn ra ngoài làm việc, vợ ông là bà Từ Quế Hương đi đón cháu trai ở trường học, đã cạy cửa nhà họ trong khi không có ai ở nhà và lấy đi một máy tính và một máy in của ông bà.

Sau đó những người này đã đợi sẵn ở trên con đường về nhà quen thuộc của ông Hứa bà bắt giữ ông. Hiện chưa rõ ông Hứa đang bị giam ở đâu.

Trên đường bà trở về nhà sau khi đón cháu trai tan học, bà Từ biết rằng nhà bà bị lục soát. Bà buộc phải đi nơi khác mà không thể trở về nhà. Ở nhà chỉ còn lại người cha già 80 tuổi của bà và cháu trai lớn chưa đầy 10 tuổi.

10. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Đỗ Bảo Cầm bị bắt

Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021, bà Đỗ Bảo Cầm ở huyện Lai Nguyên đã bị bốn cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Lai Nguyên bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, và bà đã được trả tự do sau bốn giờ.

11. [Thượng Hải] Ông La Vĩ bị bắt giữ chính thức

Ông La Vĩ là một cư dân cao tuổi ở quận Từ Hối. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, cảnh sát của Công an Quận Phổ Đà đã giả làm người phát bưu điện đến giao đồ, và khi ông La ra mở cửa, họ đã bắt giữ ông bởi trước đó ông đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt giữ chính thức và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Quận Phổ Đà.

12. [Thành phố Thiệu Đông, tỉnh Hồ Nam] Ông Tằng Chí Viễn đang bị giam giữ trong tù

Ông Tằng Chí Viễn ở thôn Ngưu Sơn, thị trấn Thủy Đông Giang, hiện đang bị giam trong phân khu 2, thuộc khu 10, Nhà tù Võng Lĩnh, ở huyện Du, thành phố Chu Châu.

13. [Thành phố Bình Đính Sơn, tỉn Hà Nam] Bà Vương Quảng Lệ bị bắt giữ

Bà Vương Quảng Lệ ở quận Trạm Hà đã bị tám cảnh sát Công an Quận Vệ Đông bắt giữ. Những người này đã đợi sẵn ở bên ngoài nhà bà Vương khi bà đi làm vào sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021. Nhà của bà bị lục soát. Hiện không rõ bà đang ở đâu.

14. [Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang] Lương hưu của ông Thành Phong bị đình chỉ

Trong tháng 8 năm 2020, ông Thành Phong, 74 tuổi, đã nhận được thông báo của Ủy an Quản lý Hưu trí Đường sắt Kim Hoa, nói rằng lương hưu của ông sẽ bị khấu trừ bởi ông đã bị kết án ba năm tù vào tháng 3 năm 2013. Việc khấu trừ sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm 2020. Có năm học viên Pháp Luân Công ở thành phố Kim Hoa đã bị khấu trừ lương hưu.

15. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị đưa đến trại tẩy não

Ngày 21 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Bành Châu đã chỉ thị cho các thành viên Phòng 610 của các thị xã và thị trấn khác nhau, các sĩ quan của tất cả các đồn công an địa phương và nhân viên của các văn phòng quản lý cộng đồng sách nhiễu viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Họ đưa một số học viên đến Trung tâm Chăm sóc Bành Châu, một trung tâm tẩy não nằm trong văn phòng của Phòng 610 Thành phố Bành Châu cũ.

Theo báo cáo, có hơn 12 học viên đã bị sách nhiễu, trong đó có: Hùng Huy Nghĩa, Vương Nhĩ Thi, Hà Thành Trác, Trương Lộc Muội, Trần Bát Nương, Cổ Trúc Thúy, Lôi Thất Muội và Lôi Chí Phượng. Tất cả các học viên đã được thả ra trong ngày.

16. [Bắc Kinh] Học viên Trương Thần bị bắt và nhiều học viên bị sách nhiễu

Học viên Trương Thần (chưa rõ giới tính) đã bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 4 năm 2021.

17. [Thiên Tân] Năm học viên bị bắt giữ

Bà Quách Thục Quyên và bốn học viên khác ở quận Bảo Để đã bị Công an Quận Bảo Để bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2021.

Ngoài ra, gần đây cảnh sát còn đến gõ cửa từng nhà học viên Pháp Luân Công để sách nhiễu.

18. [Trùng Khánh] Bà Trần An Bích bị bắt giữ

Bà Trần An Bích ở quận Đồng Lương đã bị cảnh sát bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công vào ngày 22 tháng 4 năm 2021. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

19. [Huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc] Bà Trương Thái Cầm bị sách nhiễu

Ngày 13 tháng 4 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Thành Quan đã mang đến vài tờ giấy và ép bà Trương Thái Cầm điểm chỉ vào đó.

Lúc 11 giờ sáng ngày 15 tháng 4, ba cảnh sát đã mở cửa nhà bà Trương, và một trong số họ đã gọi điện cho bảy cảnh sát vũ trang tới lục soát nhà bà.

Trước đó bà Trương bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án sáu năm tù và một năm cải tạo lao động.

20. [Huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc] Bà Triệu Trường Hoa bị sách nhiễu

Ngày 13 tháng 4 năm 2021, bí thư thôn Tiền Mã Đà Điếm dẫn đồn trưởng và hai cảnh sát của Đồn Công an Mã Đà Điếm tới nhà bà Triệu Trường Hoa.

Sau khi họ vào nhà, một cảnh sát hói bà có còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không. Hai cảnh sát còn lại yêu cầu bà mở cửa phòng ở phía tây. Họ dọa rằng nếu bà không mở, họ sẽ đá bung cửa.

Sau khi bà Trương mở cửa, họ bắt đầu lục soát căn phòng và tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một chiếc máy tính và hai chiếc máy in.

Sau đó các cảnh sát này đã bắt bà Trương tới đồn công an và cưỡng chế lấy mẫu giọng nói, dấu vân tay, vân chân, mẫu máu, và quét võng mạc của bà.

Họ bắt bà ký tên và điểm chỉ vào biên bản. Họ đe dọa nếu bà không ký, họ sẽ khiến con trai bà bị liên lụy bằng cách lệnh cho anh quay trở về và yêu cầu đơn vị công tác sa thải anh.

21. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Vương Diễm Vân, bà Triệu Ái Vinh, và một học viên khác có hóa danh là Hồng ở huyện Lợi Tân đã bị bắt vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Gia đình họ đã đi tới đồn công an để tìm hiểu tình hình, nhưng cảnh sát từ chối để họ gặp các học viên này.

22. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Quế Anh bị bắt, bà Phùng Khánh Đông bị sách nhiễu

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, nhà của bà Chu Quế Anh bị lục soát, các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và điện thoại di động bị tịch thu. Chiếc máy in mà con trai bà dùng để làm việc cũng bị cảnh sát lấy đi. Bà bị tống giam nhưng sau đó đã trở về nhà.

Ngày 20 tháng 4, có hai người đã gõ cửa nhà bà Phùng Khánh Đông, sau đó họ cố gắng ghi hình bà, nhưng bà từ chối.

23. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Bà Hứa Ngọc Mai đối diện với phiên tòa

Bà Hứa Ngọc Mai sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 25 tháng 4 năm 2021.

24. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Ngày 9 tháng 4 năm 2021, công an viên Vương Khánh Tỏa ở thôn Đông Mã Đầu ở xã Đầu Trang đã dẫn theo hai cán bộ xã tới nhà của bà Lý Thục Anh, bà Tôn Lập Anh, bà Cao Tố Anh, và Vương Cải Cường (chưa rõ giới tính). Họ cưỡng chế chụp ảnh các học viên và hỏi số điện thoại di động cũng như điện thoại di động của người nhà các học viên.

25. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Diệp và chồng bà là ông Hầu Hỷ Tài bị bắt giữ

Bà Vương Diệp và chồng bà là ông Hầu Hỷ Tài đã từ thành phố Mẫu Đan Giang tới thành phố Cáp Nhĩ Tân để làm việc, và họ đã bị bắt giữ tại nhà ở thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và một số thiết bị của họ.

26. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Tú Linh và các học viên khác bị giam trong trại tạm giam

Ngày 21 tháng 4 năm 2021, năm cảnh sát ở huyện Lợi Tân đã xông vào nhà bà Lý Tú Linh, lục soát nơi này và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một điện thoại di động, và một máy in. Họ cưỡng chế bà ký tên vào lệnh lục soát và bắt giữ bà.

Ngày 22 tháng 4, bà Lý và một số học viên khác trong huyện đã bị đưa tới trại tạm giam Đông Doanh. Vào ngày 23 tháng 4, gia đình bà Lý đã nhận được thông báo rằng bà đã bị giam giữ hình sự. Các học viên hiện đang bị giam trong trại tạm giam.

27. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Huy bị sách nhiễu

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Vu Tĩnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thị trấn Đại Lâm Tử, Bí thư Nhâm Hỷ Ba của thôn Nhai Cơ, và các cảnh sát khác đã kéo tới nhà bà Từ Huy. Họ muốn chụp hình bà và yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Từ không hợp tác với họ.

28. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Khoảng 4 giờ chiều ngày 19 tháng 4 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Đại Phòng Thân đã kéo tới nhà của các học viên Vương Vận Huy (chưa rõ giới tính), ông Vương Trung Hoa, và ông Lý Đức Thành để gây áp lực ép các học viên này ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

29. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Mười học viên bị bắt giữ

Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2021, cánh sát mặc thường phục đã bắt giữ bà Tịch Đạo Anh (65 tuổi), bà Trương Chính Bích (70 tuổi), bà Trần Dung (65 tuổi), ông Vương Kỳ Quân (ngoài 70 tuổi), bà Hầu Tố Hoa (ngoài 70 tuổi), bà Trương Tố Trân (70 tuổi), bà Bành Quang Hoa (ngoài 70 tuổi), bà Hà Tại Bích (ngoài 70 tuổi), bà Dương Dung và bà Vương Bích Anh (71 tuổi) và đưa họ về Đồn Công an Giao Hà.

Hơn 12 cảnh sát, trong đó có Hà Niệm Long của Đội An ninh Nội địa Khu Phát triển Kinh tế, đã lấy chìa khóa của các học viên và lục soát nhà họ. Cảnh sát lấy đi ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp, vài chiếc máy nghe nhạc, và máy in. Họ đã lấy 1.900 nhân dân tệ tiền giấy có in chân tướng Pháp Luân Công từ nhà bà Tịch Đạo Anh, và hơn 4.000 nhân dân tệ tiền giấy có in chân tướng Pháp Luân Công từ nhà bà Trần Dung.

Bảy trong số 10 học viên đã trở về nhà vào lúc 7 giờ tối của ngày bị bắt giữ, ba học viên còn lại là bà Tịch Đạo Anh, bà Trương Chính Bíc và bà Trương Tố Trân đã bị đưa tới trại tạm giam Vĩnh Hưng giam giữ 14 ngày. Họ đã trở về nhà vào sáng ngày 1 tháng 4.

30. [Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Ba học viên bị bắt giữ

Tối ngày 8 tháng 4 năm 2021, cảnh sát đã bắt giữ bà Tiền Căn Muội, bà Trần Kim Nga và bà Vương Bảo Lan và lục soát nhà họ, tịch thu một lượng lớn sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, cũng như các thiết bị làm tài liệu từ nhà bà Tiền.

Bà Trần và bà Vương đã trở về nhà vào buổi tối hôm đó, còn bà Tiền hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Tân Dư.

Cảnh sát Tân Dư, nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tân Dư và nhân viên văn phong quản lý cộng đồng đã sách nhiễu nhiều học viên Pháp Luân Công và gây áp lực ép họ viết “tam thư” tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

31. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhà bà Vương Kim Hoa bị lục soát

Bốn cảnh sát mặc thường phục của Công an Thành phố Duy Phường đã kéo tới nhà bà Vương Kim Hoa vào ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Họ đã xuất trình lệnh khám xét và bắt đầu lục soát nơi này. Họ tịch thu hơn 140 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, hơn 300 usb, hơn 500 cuốn tài liệu chân tướng, hơn 1.000 thẻ lưu niệm, hơn 100 tấm dán tự dính, và hơn 300 nhân dân tệ tiền giấy có in chân tướng Pháp Luân Công.

Sau khi lục soát nhà, cảnh sát đã lấy ra hai tờ giấy và yêu cầu bà Vương ký tên, nhưng bà đã từ chối.

32. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Cao Quế Phượng bị bắt giữ

Bà Cao Quế Phượng đã bị theo dõi và bắt giữ vì dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công Pháp Luân Công hồi đầu tháng 3 năm 2021. Nhà bà bị lục soát và hiện chưa rõ tung tích của bà.

33. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, hai cảnh sát của Đồn Công an Kỷ Đài đã tới nhà của rất nhiều học viên Pháp Luân Công và sách nhiễu họ trong vài ngày, hỏi họ cò còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Các học viên bị sách nhiễu gồm: Bà Lữ Quế Phân, bà Chu Tú Lĩnh, học viên Lâm, bà Ký Hội Anh, bà Lý Ái Linh, bà Trương Nguyệt Hương, ông Mạnh Tường Minh, bà Tôn Quế Phương, ông Ân Khánh Ngọc và bà Ân Kinh Mỹ.

34. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Ngụy Tú Trân bị sách nhiễu

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Quan Sơn, huyện Bình Định đã đi tới nhà bà Ngụy Tú Trân để ghi hình và hỏi số điện thoại di động của bà.

35. [Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Bách Lâm bị bắt

Cảnh sát đã chờ sẵn và bắt giữ bà Lý Bách Lâm, 54 tuổi, ở huyện Y Thôn, đã bị bắt tại tầng dưới tòa nhà căn hộ của bà khi bà ra khỏi nhà để đi làm vào khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2021. Bà được thả sau ba ngày bị cảnh sát giam giữ.

36. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Tĩnh bị bắt giữ chính thức

Ngày 3 tháng 3 năm 2021, bà Dương Tĩnh đã tặng một chiếc usb cho một phụ nữ ở trên xe buýt và đã bị người phụ nữ này báo cảnh sát. Cảnh sát an ninh nội địa đã lần ra địa chỉ nhà bà thông qua kiểm tra hệ thống camera giám sát. Họ cũng yêu cầu chủ nhà mà bà thuê trọ tới đồn công an.

Ngày 12 tháng 3, cảnh sát lục soát nhà bà Dương. Ngày hôm sau, bà Dương bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Thành Đô. Bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 19 tháng 4.

37. [Thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hoàng Khắc Hà bị giam giữ

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, bà Hoàng Khắc Hà bị bắt và đưa tới Công an Thành phố Tùy Phân Hà thẩm vấn vì sản xuất tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó bà đã được thả.

Ngày 21 tháng 4 năm 2021, bà Hoàng đã bị bắt tại nhà bởi sáu cảnh sát. Bà đã bị đưa tới Bệnh viện Số 1 Tùy Phân Hà để làm xét nghiệm axid nucleic. Sau đó bà Hoàng bị đưa tới đồn công an thị trấn. Cảnh sát nói rằng bà sẽ bị giam trong nửa tháng, họ yêu cầu bà phải ở nhà đợi và đến đồn công an mỗi khi họ yêu cầu. Ba mươi phút sau bà được thả ra.

Chiều ngày 22 tháng 4, bà Hoàng lại bị bắt. Có thông tin rằng bà sẽ bị giam 15 ngày.

38. [Thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô] Ông Trương Hiểu Minh bị sách nhiễu

Ba người gồm Hứa Phong (Bí thư Ủy ban khu dân cư Tam Môn) và Ngụy Hiền Vũ (một cảnh sát khu vực và là phó bí thư ủy ban) ở phường Trường Đông, quận Thanh Giang Phổ, đã tới nhà ông Trương Hiểu Minh vào lúc 6 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Họ lấy ra một vài tờ giấy đã in sẵn nội dung và bắt ông Trương ký tên vào đó. Họ còn dọa rằng nếu ông không ký, thì con ông sẽ bị liên lụy và tương lai của con ông cũng sẽ bị ảnh hưởng.

39. [Thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Cảnh Lệ Quyên bị sách nhiễu

Ngày 21 tháng 4 năm 2021, các cán bộ của thôn Hồ Gia Tá đã dẫn hai cảnh sát của Đồn Công an đường Trường An tới nhà bà Cảnh Lệ Quên. Họ gây áp lực ép bà điền vào một biểu mẫu, nhưng bà từ chối.

40. [Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Mẫn bị sách nhiễu

Lý Cương, chủ nhiệm của Văn phong Quản lý Cộng đồng Hoàng Gia Từ, và các nhân viên khác của Khu Công nghệ cao đã đi tới nhà bà Dương Mẫn vào sáng ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Lúc đó chồng bà Dương đang ở nhà và họ đã yêu cầu ông bảo bà Dương tới văn phòng cộng đồng vào buổi chiều và còn hỏi số điện thoại di động của bà Dương.

Đến trưa, chủ nhiệm Lý đã gọi điện cho bà Dương hai lần và bảo bà buổi chiều phải tới văn phòng cộng đồng. Sau khi bà Dương tới đó, hai nhân viên đã bắt đầu dùng điện thoại di động của họ chụp hình bà, nhưng bà đã kiên quyết từ chối.

Cuối cùng, họ nói rằng bởi bà tu luyện Pháp Luân Công, nên mỗi một hoặc hai tháng, bà phải đi tới văn phòng cộng đồng một lần. Bà nói với họ: “Các vị làm vậy là đang vi phạm pháp luật.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/423738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193191.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share