[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp trong ngành Giáo dục ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Hắc Long Giang: Cáp Nhĩ Tân; Song Thành, Cáp Nhĩ Tân.

Sơn Đông: Duyện Châu, Tế Ninh.

Vân Nam: Tung Minh, Côn Minh.

Đại Lục (4); Quảng Đông; Sơn Đông; Vân Nam.

Tứ Xuyên: Khai Giang, Đạt Châu; Thành Đô.

Liêu Ninh: Đại học Công nghệ ở Đại Liên (2); Triêu Dương; Thẩm Dương.

Thiểm Tây: Tây An.

Bắc Kinh: Phụ Bình.

Giang Tây: Nam Xương (2).

Hà Bắc: Thạch Gia Trang; Tam Hà, Lang Phường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/教育系统大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425547.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share