[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Phúc Kiến, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Phúc Kiến (3); Hà Phổ, Ninh Đức (2); Chu Ninh, Ninh Đức; Tuyền Châu (3); Phúc An, Ninh Đức; Hạ Môn; Trường Đinh, Long Nham; Vũ Di Sơn, Nam Bình; Nam Bình (4); Chương Bình, Long Nham (2); địa khu Mân Bắc; Phúc Châu (3).

Nhóm học Pháp ở: Cổ Lâu, Phúc Châu; Ninh Đức.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/福建大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–425473.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share