[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo từ các ngành nghề ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Mỏ dầu Thắng Lợi ở Đông Doanh, Sơn Đông (5); Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị huyện Khai Giang, Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; hệ thống y tế trị liệu Đại Lục; Trịnh Châu, Hà Nam; hệ thống Bưu điện toàn quốc; hệ thống than ở Đại Lục; hệ thống y tế ở Tế Nam, Sơn Đông; hệ thống nông nghiệp Đại Lục; Châu dương, Thanh Đảo, Sơn Đông; ngành Bất động sản ở thành phố Bạc Đầu, Quảng Đông; ngành IT ở Đại Lục; hệ thống tài chính ở Đông Doanh, Sơn Đông; nhà máy cung ứng nhiệt lượng ở Thừa Đức, Hà Bắc; hệ thống thống kê ở Đại Lục; ngành bảo hiểm ở Đại Lục; khu phát triển Kinh tế ở Vô Tích, Giang Tô; ngành IT ở Hàng Châu, Chiết Giang; Ân Bình, Giang Môn, Quảng Đông (2); Mỏ dầu Thắng Lợi ở Đông Doanh, Sơn Đông, Triêu Dương trấn Cô Đảo, Hà Khẩu; ngành Đường sắt ở Bảo Định, Hà Bắc; Liêu Ninh; mỏ dầu ở Liêu Ninh; mỏ dầu ở Liêu Hà; hệ thống y tế ở huyện Khai Giang, Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (2); ngành nghề luật sư ở Quý Châu; Bắc Hải, Quảng Tây; Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm; thệ thống thủy điện Quý Châu; hệ thống công lộ  Quý Châu; Cửu Giang, Giang Tây; hệ thống dệt ở Hàm Đan, Hà Bắc.

Nhóm học Pháp ở: Tập đoàn phục trang quân đội ở Trùng Khánh, Đại Lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/各行业大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-38条–425536.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share