[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo từ khắp các thôn làng ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Hàm Đan; Cảo Thành, Thạch Gia Trang; Hoàng Đảo, Thanh Đảo, Sơn Đông; Hải Dương, Yên Đài, Sơn Đông (3); Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông; Lăng Nguyên, Triêu Dương, Liêu Ninh; Mẫu Đan Giang, Hắc Long Giang; Nội Mông; trấn Mộc Đầu Đắng, Thanh Long, Tần Hoàng Đảo; Cung Lai, Thành Đô, Tứ Xuyên; huyện Ngụy, Hàm Đan, Hà Bắc; Sơn Đông; Đại Liên, Liêu Ninh; trấn Bắc Mạnh, Xương Ấp, Duy Phường, Sơn Đông; Phủ Thuận, Liêu Ninh; Định Châu, Bảo Định, Hà Bắc; Khúc Dương, Bảo Định, Hà Bắc; Thạch Gia Trang, Hà Bắc.

Nhóm học Pháp ở: Cảo Thành, Thạch Gia Trang (2); Trang Hà, Đại Liên; Tuân Hóa, Đường Sơn;  Mãn Thành, Bảo Định, Hà Bắc; Thành An, Hàm Đan; Tân Tập, Thạch Gia Trang; Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–425533.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share