[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo từ khắp các thôn quê ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Trùng Khánh; Liêu Ninh.

Hà Bắc: Chính Định; huyện Úy, Trương Gia Khẩu; Thâm Trạch, Thạch Gia Trang; Thâm Châu, Hành Thủy.

Sơn Đông: Duy Phường; Hải Dương, Yên Đài (3); trấn Kim Lĩnh, Chiêu Viễn, Yên Đài.

Tứ Xuyên: trấn Lý Độ, Gia Lăng, Nam Sung.

Hắc Long Giang: Hải Lâm, Mẫu Đan Giang; trấn Thổ Môn Tử, Thanh Long, Tần Hoàng Đảo; Triệu Đông, Tuy Hóa; Đại Khánh.

Thiểm Tây: Bảo Kê.

Bắc Kinh: Thuận Nghĩa (2).

Cát Lâm: quận Cửu Đài, Trường Xuân.

Nhóm học Pháp ở Tùng Nguyên, Cát Lâm; Xích Phong, Nội Mông; Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425561.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share