[MINH HUỆ 14-05-2021]

Những người dân minh bạch chân tướng đắc phúc báo ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Trung Quốc Đại Lục.

Liêu Ninh: Kiến Bình, Triêu Dương (2); Tân Tân, Phủ Thuận (2); Cẩm Châu.

Cam Túc: huyện Dân Nhạc, Trương Dịch.

Tứ Xuyên: Trung Giang, Đức Dương; Khai Giang, Đạt Châu.

Hà Bắc: Khúc Chu, Hàm Đan.

Hà Nam: Huỳnh Dương, Trịnh Châu (2).

Cát Lâm: thành phố Hồn Xuân, Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên; Đức Huệ, Trường Xuân (4); Trường Xuân (2).

Hắc Long Giang: Giai Mộc Tư; Hoa Xuyên, Giai Mộc Tư.

Sơn Đông: Thọ Quang, Duy Phường (2); Hải Dương, Yên Đài.

Bắc Kinh: Xương Bình.

Hồ Bắc: Thiệu Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/明真相世人恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–425548.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share