[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Vân Nam chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Côn Minh (4); tỉnh Vân Nam (11); khu Thảng Điện Lưỡng; huyện Phong Khánh; Lâm Thương; phía Bắc khu Đông Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/云南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–425177.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share