[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo từ khắp các thôn quê ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Sơn Đông: Hải Dương, Yên Đài (3); Lai Châu, Yên Đài; Lai Tây, Thanh Đảo; Đại Nhạc, Thái An; Uy Hải (2); Đông Doanh.

Hà Bắc: Phụ Thành, Hành Thủy; Tảo Cường, Hành Thủy; Bình Sơn, Thạch Gia Trang; Thâm Châu, Hành Thủy; Chương Bắc, huyện Ngụy, Hàm Đan (3); Vọng Đô, Bảo Định; trấn Nhậm Các Trang, khu Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn.

Hà Nam: Phương Thành, Nam Dương.

Vân Nam: Đông Xuyên, Côn Minh.

Cát Lâm: Phù Dư.

Bắc Kinh: Thuận Nghĩa (2).

Tứ Xuyên: huyện Cừ, Đạt Châu.

Hắc Long Giang: Song Thành, Cáp Nhĩ Tân (3).

Nhóm học Pháp ở: Ninh Tấn, Hình Đài, Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–425579.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share