[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Đông Doanh (2); thành phố Yên Đài; thị trấn Mã Gia thuộc Nhũ Sơn; thị trấn Hạ Sơ; thị trấn Cô Sơn; thị trấn Thôn Hoàng; thị trấn Chư Vãn; thị trấn Dục Lê; thị trấn Trại thuộc thành phố Nhũ Sơn (2); bãi cát trắng ở thị trấn Hải Dương Sở; thị trấn Ngọ Cực, thị trấn Nhai Tử thuộc thành phố Nhũ sơn; thị trấn Ngư Gia, thị trấn Nam Hoàng; huyện Thiện; thành phố Uy Bác; thành phố Long Khẩu; thành phố Nhật Chiếu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-18条–425182.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share