[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Liêu Ninh  chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Cam Túc (3); thành phố Bạc Đầu (2); huyện Khúc Châu; thành phố Sà Hà; huyện Cố Thành (2); Nhiêu Dương (2); Thương Châu (5); Nam Hoài thuộc Thương Châu; huyện Bình Hương; huyện Thanh thuộc thành phố Thương Châu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–425186.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share