[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Hồ Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố An Lục; huyện Công An, thành phố Kinh Châu (4); thành phố Tiên Đào; huyện Hy Thủy; thành phố Thập Uyển (3); thành phố Vũ Hán (6); thành phố Ứng Thành; Cao Giao; thành phố Tùng Tư; thành phố Kinh Môn; huyện La Điền; khu Thanh Sơn.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–425187.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share