[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Liêu Ninh  chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố An Sơn (7); thành phố Phủ Thuận (4); thành phố Liêu Dương; thành phố Đông Cảng (4); thành phố Đan Đông; Thái Bình thuộc thành phố An Sơn; khu Thiết Đông; thành phố Phụ Tân; Liêu Ninh; Thiết Lĩnh (2).

 Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/辽宁大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425189.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share