[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhũ Sơn thuộc Uy Hải; thành phố Tảo Trang (2); thị trấn Dịch Đạo thuộc thành phố Lai Châu (2); thành phố Lai Châu, thành phố Yên Đài; Tông Thành, Uy Hải; khu Chi Phù; Tế Ninh (2); Lai Dương, thành phố Yên Đài; Ngư Đài; thành phố Lâm Thanh (2); Uy Hải (2); thị trấn Hạnh Trang (2); Nhật Chiêu (3); thành phố Hải Dương (2); khu Bồng Lai thuộc thành phố Yên Đài (4); Yên Đài; thành phố Lai Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–425194.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share