[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Mẫu Đơn Giang (2); tỉnh Hắc Long Giang (3); thành phố An Đạt thuộc thành phố Tuy Hóa (3); thành phố Hạc Cương; huyện Tôn Ngô (4); thành phố Mai Lâm; địa khu Mẫu Đơn Giang (4); thành phố Ninh An, thành phố Mẫu Đơn Giang; khu Y Mỹ thuộc thành phố Y Xuân; thành phố Bắc An thuộc thành phố Hắc Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–425191.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share