[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Yên Đài thuộc Sơn Đông (7); Liễu Thành thuộc tỉnh Sơn Đông; Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, Sơn Đông (10); Sơn Đông (2); thành phố Lai Châu; thành phố Lâm Thanh; khu Chu Thôn; đường Lão Bắc, huyện Miên (2); khu Hoàn Thủy; Uy Hải; khu Chi Phù (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–425197.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share