[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Hành Thủy; Hình Đài; Cam Túc (8); Diêm Sơn thuộc Thương Châu; khu Tùng Đài thuộc thành phố Cam túc (2); huyện Ngô Kiều thuộc thành phố Thương Châu; Phụ Bình (2); huyện Khúc Châu (6); Quảng Tông (2); huyện Ngụy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–425195.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share