[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các ngành nghề sau tại toàn quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trồng trọt Quảng Đông tại khu Thiên Hà thuộc Quảng Châu; kiến trúc thiết bị tại Miên Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh; mỏ dầu tại Thắng Lợi (6); mỏ dầu tại Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang (2); mỏ dầu tại Liêu Hà; cục lâm nghiệp Chính Lâm Nghiệp (6); đệ tử Đại Pháp đã nghỉ hưu tại Nhu Thành; hệ thống thẩm định Trung Quốc Đại lục; hệ thống vệ sinh tại tỉnh Cát Lâm; mỏ dầu Đại Khánh tại Hắc Long Giang; mỏ dầu tại Tân Nam; hệ thống vệ sinh tại Sơn Đông (2); mỏ dầu Hoa Bắc; Cục Lâm nghiệp Hà Bắc của thành phố Hạc Cương; huyện Đại Xưởng; xã Kỳ Các Trang; thị trấn Hạ Điếm; cục lâm nghiệp Thất Thái Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/各行业大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-30条–424952.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share